Uzman Crm Dijital İzin Hizmeti

7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’’ (KVKK) kişilerinizin verilerin nasıl işleneceğini düzenlemektedir.

Kişisel veriler yurtdışına aktarılabilir mi?

Kanuna göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurtdışına aktarılamaz. Ancak Kanun’da genel anlamda kişisel verilerin aktarılmasında söz konusu olan istisna hükümleri burada da geçerli. Bununla birlikte, yurtdışı devirler bakımından bazı ilave koşullar da getiriliyor. Kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve kurulun izninin bulunması kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurtdışına aktarılabilecek. Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler kurulca belirlenerek ilan edilecek.

İK uygulaması bakımından çok uluslu şirketlerin sistemlerini gözden geçirmesi gerekecek. Yine bulut sistemi (cloud system) uygulayan, yani İK verilerini buluta taşıyan şirketler de bu konuda prosedürlerini gözden geçirmeli. İşveren önce bilgilendirmeli