Uzman Crm Dijital İzin Hizmeti

7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’’ (KVKK) kişilerinizin verilerin nasıl işleneceğini düzenlemektedir.

İşçi parmak izini vermek zorunda değil

Kişisel verilerin işlenmesinde, kural olarak ilgilinin açık ve bilgilendirmeye dayanan rızası olmalı. Ancak bunun istisnaları da var. Genel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesinde rıza olmasa da belirli koşullar varsa bunların işlenmesine kanun izin veriyor. Ancak, hassas (özel nitelikli) veriler bakımından ise farklı bir durum söz konusu. Bu nitelikteki verileri işlerken çok dikkatli olmak gerekiyor. Kanuna göre, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasak.

Hatta ilgilinin rızasının bile bu gibi verilerin işlenmesinde yeterli olup olmayacağı, Batı Avrupa’da tartışılıyor. Bu tartışmanın odağında da sağlık bilgileri bulunmakta. Kişinin özel rahatsızlıkları mesleki olarak sır saklama yükümlülüğü altında olan işyeri hekimlerince bilinmeli. Bu kapsamda hekim, sadece işçinin işyerinde çalışıp çalışamayacağı veya hangi koşullarda çalışabileceği konusunda bilgi vermeli ve bununla sınırlı kalmalı.

Hatta ilgilinin rızasının bile bu gibi verilerin işlenmesinde yeterli olup olmayacağı, Batı Avrupa’da tartışılıyor. Bu tartışmanın odağında da sağlık bilgileri bulunmakta. Kişinin özel rahatsızlıkları mesleki olarak sır saklama yükümlülüğü altında olan işyeri hekimlerince bilinmeli. Bu kapsamda hekim, sadece işçinin işyerinde çalışıp çalışamayacağı veya hangi koşullarda çalışabileceği konusunda bilgi vermeli ve bununla sınırlı kalmalı.