Uzman Crm Dijital İzin Hizmeti

7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’’ (KVKK) kişilerinizin verilerin nasıl işleneceğini düzenlemektedir.

Dokümantasyon ve İK prosedürleri nasıl olmalı?

Kanun her şeyden önce bilgilendirmeye dayalı açık rızadan söz ediyor. Yani işverenin birincil yükümlülüğü, çalışanı bilgilendirmek. Buna göre, kişisel verilerin kim tarafından işlendiği, hangi amaçla işlendiği, bunların nasıl aktarıldığı, ilgili kişinin hakları (erişme, düzeltme, silinmesini talep etme gibi) konularda prosedürler hazırlanmalı ve çalışanın bilgisine sunulmalı. Ancak bundan sonra çalışanın rızasını alabilirsiniz. Hatta Batı’da çalışanın verdiği rızanın geçerliliği dahi sorgulanıyor, bazı kişisel verilerin işlenmesi bakımından (sağlık verileri gibi), çalışanın rızası dahi geçerli sayılmayabiliyor, kanunlarda öngörülen katı kurallara uymak gerekiyor.